گلزار نورسه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

دعای نور غیر معروف: با خواص بسیار برای حاجات، محبوبیت،غلبه بردشمنان و حسودان،گشایش امورمادی و معنوی، ادای قرض و برکت...بااثر ویژه در ماه رمضان+صوت - گلزار نور

سخن دوست :امام حسين (ع) فرمود: پروردگارا! آن كه تو را نيافت، چه يافت و آن كه تو را يافت، چه از دست داد؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سایت اینترنتی گلزارنور

https://golzarenoor.ir


دعای نور غیر معروف: با خواص بسیار برای حاجات، محبوبیت،غلبه بردشمنان و حسودان،گشایش امورمادی و معنوی، ادای قرض و برکت…بااثر ویژه در ماه رمضان

🔆دعای نور غیر معروف 🔆

✍️از مهج الدعوات نقل شده است که با شرح و بسط که برخی ازخواص بیشمار این دعا چنین است:

از مهج الدعوات نقل شده است با شرح و بسط كه مختصرش اين است:حضرت اميرالمومنين(ع) فرمودند كه هركه در هر روز يكبار يا در سالي يكبار يا در عمر خود يك مرتبه اين دعا را بخواند مراد هر دو جهان او برآيد و او را از هيچ آفريده بيم نباشد، زينهار كه به همه كس نيآموزيد كه به حرام بيازمايند نعوذبالله و از جمله خواص اين دعا آن است كه خواننده اش پيوسته در نظر خلايق عزيز و مكرم گردد و از تهمت و غيبت و مذلّت ايمن باشد و از منّت مردم آسوده شود و از شرّ دشمنان و حسودان و منافقان در امان باشد و كارهاي بسته او گشاده گردد و دشمن بر او ظفر نيابد و قرض او ادا شود و محتاج مردم نگردد و در نظر پادشاه عزيز باشد و سِحر ساحران در وي كارگر نشود و از وسوسه شيطان ايمن باشد و هركاري كه پيش گيرد خداي تعالي او را مدد و نصرت كند و افراد هر خانه كه اين دعا در آن باشد از خستگي و مرگ مفاجات ايمن باشند و در آن خانه بركت و نعمت بسيار باشد و هرگز بركت از آن خانه بيرون نرود و قحطي در آن خانه راه نيابد و اگر عزيزي در سفر دارد روز دوشنبه و پنجشنبه و جمعه اين دعا را بخواند در همان چند روزه آن مسافر به سلامت باز گردد به حرمت اين دعا و اگر به سفر رود اين دعا را با خود دارد تا جان و مالش محفوظ باشد و دشمن بر وي ظفر نيابد و اگر درويش باشد توانگر شود تا به زيارت كعبه رود و اگر فاسق باشد عابد شود و اگر شارب الخمر باشد خداي تعالي او را توبه نصوح كرامت فرمايد و هركس اين دعا را با خود دارد محبوب القلوب و مقبول طبع جميع مردم گردد و اگر كسي در جنگ با خود دارد البته بر دشمن ظفر يابد و منصور گردد و از زخم تير و شمشير و نيزه و كارد و خطاي اسب در امان باشد و هر كه با خود دارد از شر آدم و ديو و درنده و سگ و ديوانه و جميع موذيان در حفظ و امان الهي باشد و هر كس از روي اخلاص و اعتقاد درست بخواند و شك نياورد به مقصود و مدعاي خود برسد.

 و در روايت ديگر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام مروي است كه فرمود: هركس دعاي نور را در عمر خود يكبار بخواند حقتعالي از گناهان [او] درگذرد به بركت اين دعا و اگر در جايي صاعقه يا زلزله و انواع بلاها نعوذبالله از غضب خداي تعالي حادث شود چون اين دعا را خوانند همه بلاها دفع خواهد شد و اين دعا را عزيز و محترم بايد داشت چنانكه مشروط است كه اين دعا را با مُشك و زعفران بر كفن ميّت نويسند ان مرده را عذاب قبر نباشد و صد هزار نور در قبر او بتابد و سؤال نكير و منكر بر او آسان شود و هفت هزار فرشته بر سر قبر او حاضر شوند و بر دست هر يك طبقي از نور كه بر سر او نثار كنند و گويند مترس و اندوه مدار كه ما مونس توييم تا روز قيامت و قبر او را فراخ كنند چندانكه چشم كار كند و دري از بهشت به قبر او گشايند، ديگر جبرئيل عرض كرد يا رسول الله من شرم مي كنم از آن بنده كه اين دعا بر كفن او نوشته شده باشد و من او را عذاب كنم. 

و نيز عرض كرد خدا مي فرمايد كه پيش از آدم به نهصد سال اين دعا را بر عرش ثبت كردم و به هيچ پيغمبري نفرستادم الاّ به امّتهاي تو،

هر کس آن را به صدق دل در ماه رمضان در روز آدینه در هنگامی که نمازصبح بخواند و با کسی سخن نگفته باشد و بخواند هر حاجتی که دارد حقتعالی در شب قدر که شب فیض است برآورده و چون در ماه رمضان خواند بشروطی که ذکر شده هفت هزار فرشته از مکه و هفتاد هزار از بیت المقدس جمع شوند و هر یکی را هزار سر باشد و بر هر سری هزاردهان و در هر دهان هزارزبان بهر زبانی هزار تسبیح و تهلیل گویند و ثواب آن برای خواننده باشد تا روز قیامت و اگر ثواب اين دعا را ده قسمت كني هر قسمت آن برابر كوهي به بزرگي دنيا باشد و اگر تمام ثواب آنرا شرح كنم بيشتر امت تو عاصي شوند و تكيه بر اين دعا كنند و خلل در دين پيدا شود.

يا رسول الله خداي تعالي مي فرمايد هر كه آنرا بخواند هر حاجتي كه ميان من و او باشد روا كنم، خوشا بحال بنده اي كه اين دعا را  در كفن خود نوشته باشد، چون روز قيامت از قبر سر برآرد هزار فرشته به استقبال او بفرستم كه هريك را بيرقي از نور در دست باشد با هفتاد هزار غلام كه هر يك لجام اسبي بدست كه شكم آنها از دُرّ و يالشان از ياقوت سرخ و موي آنها چون گيسوي زنان و در پشت هر اسبي قبّه‌اي از نور و در هر قبّه چهارصد پرده از نور آويخته ميان هر قبّه هزار حوري كه بر تختهاي استبرق نشسته باشند و بر هر سر هزار گيسو باشد از مُشك و عنبر و زعفران و كافور با نامهاي موكل نوشته، و اگر اين دعا را بخواند چون سر از قبر بدارد هزار فرشته ديگر بيايند كه در دست هر يك جامي كه چهار گونه طعام و شير و انگبين صاف در آن باشد و بر سر هر جامي سرپوشي از نور و بر آن سرپوشها نوشته شده باشد « لا اله الاّ اللهُ محمدً رسول الله عليٌّ وليُّ الله » و اين جامها را بدست وي دهند تا بياشامد و آن فرشتگان او را مي برند تا بعرصات قيامت كه هر كه او را بيند گويد اين كدام پيغمبر است يا كدام شهيد، از جانب حضرت ربالعزه ندا رسد كه اين نه پيغمبر است و نه شهيد بلكه يكي از امّتان محمد(ص) است كه دعاي نور را خوانده، من او را اين عطيه كرامت كرده ام يا رسول الله هركس در اين دعا شك كند ملعون دنيا و آخرت است پس جبرييل (ع) اين دعا را خواند و حضرت رسول(ص) آنرا بياموخت.  

البته خاصيت اين دعاي جليل القدر بسيار است و در اينجا به اختصار ذكر شد تا خواننده و نويسنده را ملال نباشد والله اعلم بالصواب.

صوت و دانلود صوت دعای نور غیر معروف

فایل پی دی اف دعای نور غیرمعروف با خواص بیشمار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

اَللّهُمَّ یانُورَ النَّورِ تَنَوَّرْتَ بِالنُّورِوَالنُّورُفی نُورِکَ یا نُورُ ، اللّهمَّ یاعَزیزُ تَعَزَّزْتَ بِالعَِّزةِ والعِزَّةُ فی عِزَّةِ عِزَّتِکَ یاعَزیزُ ، اَللّهُمَّ یا جَلیلُ تَجَلَّلْتَ بِالْجَلالِ والجَلالُ فی جَلالِ جَلالِکَ یا جَلیلُ اَللّهُمَّ یا قَدیمُ تَقَدَّمْتَ بِالْقِدَمِ وَالْقِدَمُ فی قِدَمِ قِدَمِکَ یاقَدیمُ ، اَللّهُمَّ یا قَدیرُ تَقَدَّرْتَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةُ فی قُدْرَةِ قُدْرَتِکَ یا قَدیرُ اَللّهُمَّ یاوَهّابُ تَوَهَّبْتَ بِالْهَیْبَةِ وَالْهَیْبَةُ فِی هَیْبَةِ هَیْبَتِکَ یا وَهّاب اَللّهُمَّ یا عَلیْمُ تَعَلَّمْتَ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ فِی عِلْمِ عِلْمِکَ یا عَلیمُ اَللّهُمَّ یا حَکیمُ تَحَکَّمْتَ بِالْحِکْمَةِ وَالْحِکْمَةُ فِی حِکْمَةِ حِکْمَتِکَ یا حَکیمُ اَللّهُمَّ یامالِکُ تَمَلَّکْتَ بِالْمُلْکِ وَالْمَلَکُوتُ فِی مَلَکوتِ مَلَکوتِکَ یا مالِکُ اَللّهُمَّ یا قُدُّوسُ تَقَدَّسْتَ بِالْقُدْسِ وَالقُدْسُ فِی قُدْسِ قُدْسِکَ یا قُدّوسُ اَللّهُمَّ یا صَبُورُ تَصَبَّرْتَ بِالْصَبْرِ وَالْصَبْرُ فِی صَبْرِ صَبْرِکَ یا صَبور ، اَللّهُمَّ یا مَنّانُ تَمَنَّنْتَ بِالْمِنَّةِ وَالْمِنَّةُ فِی مِنَّتِ مِنَّتِکَ یا مَنّانُ اَللّهُمَّ یا فَرْدُ تَفَرَّدْتَ بِالْفَرْدِ وَالْفَرْدُ فِی فَرْدِ فَرْدِکَ یا فَرْدُ اَللّهُمَّ یا واحِِِِدُ تَوَحَّدْتَ بِالْوَحْدانِیَّةِ والْوَحْدانِیَّةُ فِی وَحدانیَّةِ وَحْدانیَّتِکَ یا واحِدُ اَللّهُمَّ یا جَمیلُ تَجَمَّلْتَ بِالْجَمالِ وَالْجَمالُ فِی جَمالِ جَمالِکَ یا جَمیلُ، اَللّهُمَّ یاسَلامُ تَسَلَّمْتَ بِالْسَّلامِ وَالْسَّلامُ فِی سَلامِ سَلامِکَ یا سَلامُ ، اَللّهُمَّ یارَبِّ تَرََبَّیْتَ بِالْرُّبُوبِیَّةِ والْرُّبُوبِیَّةُ فِی رُبُوبِیَّةِ رُبوبِیَّتِکَ یا رَبُُّ، اَللّهُمَّ یاقَهّارُ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِی قَهْرِ قَهْرُکَ یا قَهّارُ ، اَللّهُمَّ یا جَبّارُتَجَبَّرْتَ بِالْجَبَروتِ وَالْجَبَروتُ فِی جَبَروتِ جَبَروتِکَ یاجَبّارُ، اَللّهُمَّ یا کَریمُ تَکَرَّمْتَ بِالْکَرَمِ وَالْکَرَمُ فِی کَرَمِ کَرَمِکَ یا کَریمُ، اَللّهُمَّ یاکَبیرُتَکَبَّرْتَ بِالْکِبْرِیاءِ وَالْکِبْرِیاءُ فِی کِبْرِیاءِ کِبْرِیائِکَ یا کَبیرُ، اَللّهُمَّ یا رَحیمُ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمَةِ وَالرَحْمَةُ فِی رَحْمَةِ رَحْمَتِکَ یا رَحیمُ ،اَللّهُمَّ یا عَظیمُ تَعَظَّمْتَ بِالْعَظَمَةِ والعَظَمَةُ فی عَظَمَةِ عَظَمَتِکَ یا عَظیمُ ، اَللّهُمَّ یا مَجیدُ تَمَجَّدْتَ بِالْمَجْدِ وَالْمَجْدُ فِی مَجْدِ مَجْدِکَ یا مَجیدُ ، اَللّهُمَّ یا حَلیمُ تَحَمَّلْتَ بِالْحِلمِ وَالْحِلْمُ فِی حِلْمِ حِلْمِکَ یا حَلیمُ ، اَللّهُمَّ لااله الّا اَنْتَ ،اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیرٌ، سُبْحانَ الْقَهّارِ ،سُبحانَ الْغَفّارِ، سُبحانَ الْقادِرِ، سُبحانَ العزیزِ، سُبحانَ الحَیِّ، سُبحانَ القیومِ سُبحانَ القاهرِ، سُبحانَ الجَبّارِ، سُبحانَ الصَّبِیرِ، سُبحانَ الجَبّارِالْوَهّابِ، سُبحانَ المانِع، سُبحانَ المُبِینِ ، سُبحانَ الشّافِیِ، سُبحانَ الْکافِیِ، سُبحانَ الْمُعافِیِ ، سُبحانَ الْمؤمِنِ، سُبحانَ المُهَیْمِنِ سُبحانَ الْماجِدِ، سُبحانَ الواحِدِ، سُبحانَ الاَحَدِ، سُبحانَ الرَّحْمنِ، سُبحانَ الجَلِیلِ، سُبحانَ الکَریمِ، سُبحانَ المُقَدِّمِ، سُبحانَ الْمُؤَخِّرِ، سُبحانَ الَاوَّلِ، سُبحانَ الْآخِرِ، سُبحانَ الظّاهِرِ، سُبحانَ الْباطِنِ ،سُبحانَ الْوافِیِ ، سُبحانَ الغَنیِّ، سُبحانَ المُغنِیِّ، سُبحانَ المُقَدِّرِ، سُبحانَ النُّورِ، سُبحانَ الْهادیِ، سُبحانَ الجَلیلِ، سُبحانَ المُجِیبِ، سُبحانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلّهِ ولااِلهَ الّااللهُ وَاللهُ اَکبر، سُبحانَ اللهِ المُسَمّی قَبْلَ اَنْ یُسَمّی سُبحانَ الْعَلِیِّ الْاَعْلی ، سُبحانَ اللهِ وتَعالی عَمّا یَقولُونَ عُلُواً کَبیرا، سُبحانَ ذِی الْمُلْکِ وَالْمَلَکوتِ، سُبحانَ ذِی الْعِزَّةِ وَالعَظَمَةِ وَالْهَیْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْکِبرِیاءِ وَالْجَلالِ وَالْجَبَروتِ، سُبحانَ الْمَلِکِ الْمَعْبود، سُبحانَ الْمَلِکِ المَقصود، سُبحانَ الْمَلِکِ الْحَیِّ الْعَلیمِ الْحَکیمِ الَّذی لایَنامُ ولایَفوتُ اَبَداً دائِماً باقِیاً سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنا وَ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَالْرّوحِ لاِالهَ اِلّااللهُ وَحْدَهُ لاشَریکَ لَه , لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهوَعَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ، یاحَیُّ یاقَیُّومُ یاذَالْجَلالِ وَالْاِکرامِ لاالهَ اِلّا هُوَ ،عَلیهِ وَتَوَکَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ وَلاحَوْلَ وَلاقُوَّةَ اِلّابِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ بِرَحْمَتِکَ یااَرْحَمَ اْلراحِمِینَ ،لااِلهَ اِلّااللهُ الْحَلِیمُ الْکَریمُ لااِلهَ اِلّااللهُ العَلِیُّ الْعَظیمُ سُبحانَ اللهِ رَبِّ الْسَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْاَرَضینَ الْسَّبْعِ وَما فِیهِنَّ وَمابَینَهُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ وَالْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینِ . یا مَن اَظْهَرَالْجَمیلَ وَسَتَرَ الْقَبِیحَ، یا مَنْ لَمْ یُؤاخِذْ بِالْجَریرَةِ وَلَم یَهْتِکِ الْسِّتْرَ یا عَظیمَ الْعَفو یا حَسَنَ التَّجاوُزِ یا واسِعَ الْمَغفِرَةِ وَ یا باسِطَ الْیَدَیْنِ بِالرََّحْمَةِ یا صاحِبَ کُلِّ نَجْوی وَیا مُنْتَهی کُلِّ شَکْوی وَ یا مُفَرِّجَ کُلِّ کُرْبَةٍ یا مُقِیلَ کُلّ عَثْرَةٍ یا کَریمَ الصَفْحِ یا عَظیمَ الْمَنِّ یا مُبْتَدِءً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اِسْتِحْقاقِها یا رَ بّاهُ یا سَیّداهُ یا غَایَةَ رَغْبَتاهُ اَسْئَلُکَ بِکَ وَبِمُحَمَّدٍ وَعَلِیٍٍّ وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسینِ وَعَلی بنِ الْحُسَین وَمُحَمَّد بنِ عَلی وَجَعْفَرِبنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَی بنِ جَعْفَرٍ وَعَلیِّ بنِ مُوسی وَمُحَمَّدٍ بن عَلیٍٍّ وعَلیِّ بنِ مُحَمَّدٍ والحَسَنِ بن عَلیٍِ وَالْقائِمِ المَهْدِیِّ، اَلْاَئِمَّةِ الْهادِیةِ عَلَیْهِمُ الْسَّلامُ اَنْ تُصَلّیَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاَسْئَلُکَ یا اللهُ یااللهُ لاتُشَوِّهَ خَلْقِی بِالْنّارِ وَ اَن تَفْعَلَ بِی ما اَنْتَ اَهْلُهُ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمِینَ.

گزیده ای از قرآن، دعاها، مناجات، زیارات ، مداحی و مطالب سایت گلزارنور

قرآن آن لاین بسیار نفیس سایت گلزارنور

قرآن آن لاین سایت گلزارنور

قابلیت ها:
امکان جستجو در متن قرآن.
امکان دسترسی سریع به سوره ، آیه ، جزء و صفحه دلخواه.
قابلیت قرائت همزمان قرآن با ۲۹ صوت بسیار زیبا از ۲۵ قاری بین المللی و همچنین ترجمه‌های گویای فارسی و انگلیسی
امکان انتخاب ۱۰۱ ترجمه قرآن از ۴۱ زبان زنده دنیا.
مشاهده ترجمه قرآن، تنها با قرار گرفتن مکان نما بر روی آیه مورد نظر.
امکان انتخاب تعداد تکرار آیه ، سوره ، صفحه و جزء جهت حفظ قرآن.
امکان افزودن قاری (به عنوان مثال جهت شنیدن ترجمه گویای فارسی ، انگلیسی و یا هر دو بعد از قرائت هر آیه)
و بسیاری امکانات دیگر.

ترتیل کلّ قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای پنج قاری ممتاز: منشاوی، عبدالباسط، پرهیزکار، شاکرنژاد، معتز آقایی +دانلود صوت ومتن+ آداب تلاوت، دعاهای قبل و بعداز تلاوت

ترتیل کلّ سوره های قرآن +سوره های منتخب و جزء ۳۰  با صدای استاد منشاوی و تکرار کودک

دانلود قرآن به تفکیک صفحه به صفحه استاد منشاوی

متن وترجمه جدولی قرآن کریم بر حسب سوره: خودآموز آسان آموزش مفاهیم و ترجمه قرآن کریم

قرآن آن لاین سایت گلزارنور با قابلیتهای متعدد انتخاب صفحه، سوره و آیه، انتخاب قاری از۲۵ قاری ممتاز،انتخاب و مشاهده ترجمه

جامعترین دعاهای ختم قرآن،دعاهای قبل و بعداز تلاوت قرآن+ دانلود متن، دعای سجده واجب قرآن وآداب تلاوت قرآن

ختم قرآن سایت بصورت صفحه ای، حزب، جزء و ختم صلوات و دعاها، ختم هدیه به اموات

مفاتیح الجنان سایت گلزارنور

نهج البلاغه سایت گلزارنوربا ترجمه فارسی و انگلیسی

معرفی کتابهای ارزنده و نمونه، تألیف: زهراپاشنگ

معرفی کتاب مهمترین دانستنیهای یک مسلمان بارویکرد روزشماررویدادهای مهم اسلام و اعمال عبادی سال

معرفی کتاب راهکارهایی برای عبور آسانتراز مرگ، برزخ و قیامت و نحوه مرگ و شهادت پیامبران و ائمه اطهار ع

معرفی کتاب کلیدهای گنج خوشبختی و عاقبت بخیری ازامام صادق علیه السلام

معرفی وخلاصه شرح کتاب دوجلدی قُرب نوافل

ذکر،دعا، زیارت و تسبیح ایّام هفته

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز شنبه+ دانلود متن و صوت

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز یکشنبه+ دانلود متن و صوت

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز دوشنبه+ دانلود متن و صوت

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز سه شنبه+ دانلود متن و صوت

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز چهارشنبه+ دانلود متن و صوت

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز پنجشنبه+ دانلود متن و صوت

ذکر، دعا، زیارت و تسبیح روز جمعه+ متن و صوت

دعا ها

دعای کمیل باترجمه فارسی+دانلود صوت ومتن باصدای مجموعه مدّاحان منتخب

دعای ندبه باترجمه فارسی+ دانلود متن وصوت مجموعه مدّاحان منتخب

دعای توسل باترجمه فارسی+متن وصوت باصدای مدّاحان منتخب

دعای سمات باترجمه فارسی+خواص وبرکات+ دانلودمتن و صوت باصدای مجموعه مداحان منتخب

دعای عهد باترجمه فارسی و دانلود متن وصوت مجموعه مدّاحان منتخب

دعای یستشیربا خواص بخت گشایی+ دانلود متن و صوت باصدای مدّاحان منتخب

دعای صباح باترجمه فارسی+خواص+دانلودصوت ومتن باصدای مداحان منتخب

دعای عدیله باترجمه فارسی +دانلود صوت+متن باصدای مجموعه مداحان منتخب

دعای احتجاب باترجمه فارسی+ دانلود صوت و متن

دعای فرج و دعای سلامتی امام زمان عج+ دانلودمتن و صوت مجموعه مدّاحان منتخب

دعای عرفه باترجمه فارسی+ دانلود متن و صوت باصدای مدّاحان منتخب

حدیث شریف  کساء+ شرح مختصر+ دانلود متن و صوت باصدای مجموعه مدّاحان منتخب

متن و فضائل دعای عشرات با ترجمه+ دانلود متن و صوت با صدای مداحان منتخب

اعمال مستحبی ایّام البیض هر ماه قمری+ پاداش، متن، صوت و ترجمه دعای صحیفه(تسبیح)+نمازایّام البیض هرماه قمری

دعاى‏ اللهُمَّ یَا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَى ودعاى‏ اللّٰهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَ تَهَيَّأَ مخصوص شب ‏وروز جمعه و روز عرفه+ دانلود صوت و متن

دعای یا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمیلَ وَ سَتَرَ الْقَبیح یا دعای أهل البيت المعمور با خواص معجزه آسای دنیوی و اخروی

دعای عَلْقَمه(دعای بعد از زیارت عاشورا) باترجمه+دانلود متن و صوت با صدای استاد حاج مهدی سماواتی

دعای هرروز ماه صفر و مقابله با نحوست ماه صفر یا نحسی روزهای دیگر

دعای اَبوحَمزه ثُمالی باترجمه ودانلود متن وصوت باصدای مجموعه مداحان منتخب

دعای صَنَمَیْ قُرَیش با ترجمه + دانلود متن و صوت با صدای محسن فرهمند+ختم دعای صنمی قریش جهت رسیدن به حاجات و مهمّات و شفای بیماریها

دعای افتتاح با ترجمه با صدای مجموعه مداحان منتخب+ دانلود صوت و متن

دعای مجیر با ترجمه با صدای مجموعه مداحان منتخب+دانلود صوت و متن

مناجات ها

مناجات امیرالمؤمنین امام علی (ع) در مسجد کوفه+ دانلودمتن وصوت با صدای استاد حاج مهدی سماواتی و فرهمند

لیست، فهرست و دعاهای مناجات خمس عشره سیدالساجدین امام سجاد علیه‌السلام

صحیفه سجادیه

لیست وفهرست دعاهای صحیفه سجادیه برای دسترسی به متن هردعا

خطبه ها

خطبه غدیر+دانلود صوت و متن با ترجمه فارسی

رساله

رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) همراه با ترجمه و دانلود متن

 ادعیه و اذکار حاجت

 اذکاری برای ایمنی از زلزله+دعای مجرّب برای محفوظ بودن

دعای سریع الاجابه وتضمینی از حضرت علی علیه السلام برای همه حاجات، گشایش رزق، دفع سحروجادو و چشم زخم+ترجمه

دعای توسّل به فضایل امیرالمؤمنین علیه السّلام+ دانلود متن

متن کامل استغفار هفتاد بند امیرالمؤمنین علیه السلام +ترجمه+دانلودپی دی اف+صوت

دعای رفع نحسی ایّام زندگی

ختم سوره واقعه در روز دوشنبه اول ماه قمری برای افزایش رزق و برآورده شدن حاجات مهمّ+دانلودصوت سوره واقعه باصدای استاد منشاوی و استادمعتز آقایی

دعای صَنَمَیْ قُرَیش با ترجمه + دانلود متن و صوت با صدای محسن فرهمند+ختم دعای صنمی قریش جهت رسیدن به حاجات و مهمّات و شفای بیماریها

دعای حضرت ادریس علیه السلام(چهل اسم ادریسی، اذکار ادریسیه) با إعراب وترجمه+طریقه ختم حاجت هر اسم ادریسی

دعای نور غیر معروف: با خواص بسیار برای حاجات، محبوبیت،غلبه بردشمنان و حسودان،گشایش امورمادی و معنوی، ادای قرض و برکت…بااثر ویژه در ماه رمضان+صوت

حدیث

پنجاه حدیث درباره نماز جماعت

چهل حدیث ناب از رسول اکرم صلى الله عليه و آله

چهل حدیث ناب از امام حسن مجتبی علیه السلام

زیارتنامه  و صلوات خاصه

زیارت جامعه کبیره باترجمه فارسی+دانلود  متن وصوت ومدّاحان منتخب

 زیارت حضرت رسول(ص) از راه دورباترجمه فارسی+ دانلود متن و صوت

زیارت امین الله+شرح مختصر+دانلود متن و صوت زیارت امین الله باصدای مجموعه مدّاحان منتخب

زیارت ششم امیرالمؤمنین علیه‌السلام با ترجمه+دانلود متن وصوت مداحان منتخب

متن کامل زیارت غدیریه امام هادی(ع): سند دفاع ائمه اطهار علیهم السلام از ولایت امیر المومنین علی(ع)+دانلود صوت و متن

زیارت امیرامؤمنین علیه السلام در شب و روز عید مبعث با ترجمه+دانلود صوت و متن

زیارت امیر المؤمنین علیه السلام در روز شهادتش توسط خضر نبی علیه السلام با ترجمه و دانلود متن

زیارتنامه، صلوات خاصه و صلوات حضرت فاطمه زهراعلیها السلام باصدای مجموعه مداحان منتخب+دانلود صوت و متن+زیارت حضرت زهرا (س) در سوم جمادی الاخر

صلوات خاصه و زیارت امام حسن مجتبی علیه السلام+دانلود صوت و متن

زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام+دانلودصوت و متن

صلوات خاصه امام حسین علیه السلام با صوت +متن و صلوات بر امام حسین علیه السلام از صلوات بر حجج طاهره+ متن

دستورالعمل ساده زیارت امام حسین علیه السلام از منزل: روزانه و روز جمعه

زیارت عاشوراباترجمه فارسی باصدای مجموعه مدّاحان منتخب + دانلود صوت و متن

دعای عَلْقَمه(دعای بعد از زیارت عاشورا) باترجمه+دانلود متن و صوت با صدای استاد حاج مهدی سماواتی

زیارت وارث (متن کامل) با صدای مجموعه مداحان منتخب و دانلود صوت و متن

زیارت امام حسین علیه السلام : زیارت اول رجب، نیمه رجب و نیمه شعبان

زیارت ناحیه مقدسه باترجمه و دانلود متن و صوت با صدای سیّد میرداماد

متن کامل زیارت اربعین با ترجمه+ دانلود متن وصوت و کلیپ باصدای مجموعه مدّاحان منتخب

زیارت امام حسین علیه السلام در شب‌های قدر باترجمه و دانلود صوت

اعمال و مراقبات کامل شب و روز عرفه و عید قربان+متن زیارت امام حسین علیه السلام درروز عرفه+ زیارتنامه حضرت مسلم ع+زیارت جامعه ائمه علیهم السلام از راه دور

زیارت امام حسین علیه السلام در عید فطر و قربان باترجمه و دانلود صوت و متن

زیارتنامه وصلوات خاصه امام سجاد علیه السلام باترجمه و دانلود صوت

زیارتنامه، صلوات خاصه و توسل به امام باقر علیه السلام+دانلود صوت و متن

متن و صوت زیارت و صلوات خاصه+روضه امام صادق علیه السلام+دانلود صوت

صلوات خاصه، صلوات و زیارت مخصوص امام موسی کاظم علیه السلام+دانلود صوت و متن

زیارت‌‌نامه ها، نماز زیارت، سلام و صلوات ،صلوات خاصه و دعاهای بعداززیارت امام رضا(ع) با ترجمه +دانلود صوت ومتن

مراقبات روز ۲۳ ذیقعده: روززیارتی حضرت امام رضا علیه السلام+ زیارت مختصر+صلوات خاصه+سلام و صلوات بر حضرت امام رضا علیه السلام

زیارتنامه+صلوات خاصه +روضه امام جواد علیه السلام

زیارتنامه و صلوات خاصه امام جواد، حضرت امام محمدتقی(ع)با ترجمه و صدای مداحان منتخب

زیارتنامه وصلوات خاصه حضرت امام هادی علیه‌السلام باترجمه+دانلود متن و صوت باصدای مداحان منتخب

زیارتنامه امام حسن عسکری(ع) باترجمه فارسی+دانلود  متن و صوت باصدای مجموع مداحان منتخب

متن کامل زیارت آل یاسین+ دعای بعدش و ترجمه فارسی+دانلودمتن و صوت مجموعه مدّاحان منتخب

زیارت و استغاثه به امام زمان عج: سَلَامُ‏ اللهِ الْكَامِلُ‏ التَّامُّ الشَّامِلُ الْعَام با ترجمه و صدای مجموعه مداحان منتخب+دانلود صوت

زیارتنامه امامزادگان

دو زیارتنامه مشترک ومختصر برای امام زادگان علیهم السلام

زیارتنامه حضرت عبّاس علیه السلام باترجمه+دانلود متن و صوت باصدای استاد حاج مهدی سماواتی و مدّاحان منتخب

سه زیارتنامه حضرت زینب کبری(سلام الله علیها) با ترجمه +دانلود متن و صوت

زیارتنامه حضرت رقیه (س) باترجمه و صوت+ روضه حضرت رقیه(س) با صدای استادحاج مهدی سماواتی+ دانلود

زیارتنامه حضرت رقیه علیهاالسلام+ دانلود صوت

زیارت امّ البنین سلام الله علیها با ترجمه و صوت

فضیلت و متن زیارت حضرت معصومه علیهاالسلام+ دانلود متن باترجمه و صوت

زیارت های ویژه و مشترک ائمه اطهار علیهم السلام

زیارت جامعه کبیره باترجمه فارسی+دانلود  متن وصوت ومدّاحان منتخب

متن کامل زیارت غدیریه امام هادی(ع): سند دفاع ائمه اطهار علیهم السلام از ولایت امیر المومنین علی(ع)+دانلود صوت و متن

صلوات

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانی در عصر روز جمعه+دانلود صوت و متن

نماز

طریقه خواندن نمازشب+فضائل+احکام+ تعقیبات+ دعای حزین

نمازهای نافله صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا: احکام و تعقیبات آنها

آموزش نماز باترجمه فارسی و انگلیسی+احکام+تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام+ چرا زبان عربی، زبان رسمی نمازاست؟

اذان و اقامه باترجمه فارسی و انگلیسی+ احکام

نماز جمعه و احکام آن+ دعای قنوت نماز جمعه امام رضا علیه السلام

نمازجماعت و احکام آن

نمازهای ویژه

نماز توبه یکشنبه ذی‌القعده و همه یکشنبه ها + خواص و توصیه عرفا

نماز اولّ هرماه+اعمال اول ماه قمری باترجمه

نماز جعفر طیّار برای برآورده شدن حوائج و بخشش گناهان+ جعفرطیّارکه بود؟

نماز آیات را چطور بخوانیم؟+کلیپ آموزشی نمازآیات+ احکام نمازآیات

 اعمال عبادی سال

ماه رجب

اعمال و مراقبات کامل ماه رجب:لیلة الرغائب،اعتکاف، امّ داوود+ دانلود صوت و متن دعاهابا ترجمه

نمازهای کامل ماه رجب: نماز شب و روز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم…ایّام البیض…..عید مبعث… تا سی ام رجب

عمل و دعای امّ داوُد+ دانلودمتن و کلیپ   استاد حاج مهدی سماواتی

زیارت امیرامؤمنین علیه السلام در شب و روز عید مبعث با ترجمه+دانلود صوت و متن

ماه شعبان

مراقبات و اعمال کامل ماه شعبان و سخنان پیامبر ص درباره آویختگان به شاخه طوبی و درخت زقوم درروز اول شعبان

مناجات شعبانیه با ترجمه و باصوت مجموعه مداحان منتخب+دانلود صوت و متن

صلوات شعبانیه هنگام ظهر و نیمه شب های ماه شعبان باترجمه با صدای مجموعه مداحان منتخب+ دانلود صوت و متن

نمازهای تمام شب‌های ماه شعبان+نمازمخصوص پنجشنبه های ماه شعبان

کاملترین اعمال و مراقبات شب و روز نیمه شعبان+اعمال تکمیلی آن

ماه مبارک رمضان

اعمال و مراقبات ماه مبارک رمضان: اذکار،دعا ها، نمازها با ترجمه +دانلود صوت و متن

اعمال کامل شب و روز اوّل ماه مبارک رمضان+متن و ترجمه و دانلود صوت دعاها

استحباب خواندن دعای جوشن کبیر و دعای جوشن صغیر در روز اوّل ماه رمضان

ترتیل کلّ قرآن کریم به تفکیک جزء با صدای پنج قاری ممتاز: منشاوی، عبدالباسط، پرهیزکار، شاکرنژاد، معتز آقایی +دانلود صوت ومتن+ آداب تلاوت، دعاهای قبل و بعداز تلاوت

جامعترین دعاهای ختم قرآن،دعاهای قبل و بعداز تلاوت قرآن+ دانلود متن، دعای سجده واجب قرآن وآداب تلاوت قرآن

پاداش خواندن یک آیه از قرآن در ماه رمضان

نمازهای ویژه ماه مبارک رمضان+ ثواب+ نمازهای شبهای قدر

دعاهای مختصر هر روز ماه رمضان با ترجمه + دانلود متن

کاملترین دعاهای افطار+آداب و مراقبات افطار+متن و صوت مناجات افطار+ دعای ربنای افطارشجریان+ تواشیح اسماء الحسنای استاد ابوالقاسمی

دعای افتتاح با ترجمه با صدای مجموعه مداحان منتخب+ دانلود صوت و متن

کاملترین اعمال و دعاهای سحر ماه مبارک رمضان با ترجمه+دانلود صوت باصدای استاد صالحی و موسوی قهار

دعای اَبوحَمزه ثُمالی باترجمه ودانلود متن وصوت باصدای مجموعه مداحان منتخب

دعای حضرت ادریس علیه السلام(چهل اسم ادریسی، اذکار ادریسیه) با إعراب وترجمه+طریقه ختم حاجت هر اسم ادریسی

تسبیحات دهگانه(عشر) هر روز ماه رمضان+دانلود صوت و متن

صلوات کبیر هر روز ماه رمضان با ترجمه +دانلود متن و صوت

دعای جوشن کبیر با ترجمه با صدای مجموعه مداحان منتخب+دانلود صوت و متن

نمازهای مشترک هرشب ماه رمضان

دعای مجیر با ترجمه با صدای مجموعه مداحان منتخب+دانلود صوت و متن

اعمال و عبادات شبهای قدرو روزهایش +دانلود صوت دعاها و سوره های خاص شب قدر

زیارت امیر المؤمنین علیه السلام در روز شهادتش توسط خضر نبی علیه السلام با ترجمه و دانلود متن

اعمال و دعاهای دهه آخر و جمعه آخر ماه رمضان با ترجمه و دانلود فایل صوتی

زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید فطر و قربان باتر جمه و دانلود صوت و متن

دعای وداع شب آخر ماه مبارک رمضان: دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه+ دانلودمتن و صوت مداحان منتخب

ماه شوال

اعمال کامل و نمازهای شب عیدفطر+ تعقیبات نمازهای شب و روز عید فطر

زیارت امام حسین علیه السلام در شب عید فطر و قربان باتر جمه و دانلود صوت و متن

زیارت امام حسین علیه السلام در شب‌های قدر و روزهای عید فطر و قربان باترجمه و دانلود صوت

ماه ذیقعده

مراقبات روز ۲۳ ذیقعده: روززیارتی حضرت امام رضا علیه السلام+ زیارت مختصر+صلوات خاصه+سلام و صلوات بر حضرت امام رضا علیه السلام

مراقبات و اعمال شب و روز۲۵ ذیقعده یا دحوالارض: نماز و دعای کامل روزدحوالارض+دانلود صوت دعای روز دحوالارض

ماه ذیحجه

مراقبات و اعمال عبادی کامل دهه اول ذیحجه و روز ترویه+نمازشبهای دهه ذیحجه

اعمال و مراقبات کامل شب و روز عرفه و عید قربان+متن زیارت امام حسین علیه السلام درروز عرفه+ زیارتنامه حضرت مسلم ع+زیارت جامعه ائمه علیهم السلام از راه دور

اعمال شب عیدغدیر+نماز دوازده رکعتی شب عید غدیر

اعمال عبادی روزعیدغدیر+ نمازهای ویژه روزعیدغدیر+دعای غدیر

متن کامل زیارت غدیریه امام هادی(ع): سند دفاع ائمه اطهار علیهم السلام از ولایت امیر المومنین علی(ع)+دانلود صوت و متن

ماه محرم

اعمال شب و روز اولّ ماه محرم+ روزه سوم محرم

مراقبات و اعمال کامل شب و روز عاشورا+زیارت وارث+نماز شب و روز عاشورابا خواص استثنایی

ماه صفر

دعای هرروز ماه صفر برای دفع بلا و گرفتاری

دعای هرروز ماه صفر و مقابله با نحوست ماه صفر یا نحسی روزهای دیگر

اعمال عبادی چهارشنبه آخر ماه صفربرای رسیدن به حاجات+ خانه دارشدن

ماه ربیع الاول

اعمال روز هفدهم ربیع الأوّل+نماز روز هفدهم ربیع الأوّل بادعای کامل آن+متن زیارت امیرالمؤمنین ع در روز هفدهم ربیع الاول+زیارت وداع همه زیارات

ماه ربیع الثانی

ماه جمادی الاول

ماه جمادی الثانی

اعمال و مراقبات ماه جمادی الثانی: نماز مهمّ ماه جمادی الثانی

مقالات

شیعه پاسخ می دهد:حقیقت توسل، شفاعت و تبرک درقرآن

بررسی پیرامون چگونگی تکفین و خاکسپاری حضرت امیرالمؤمنین (علیه السّلام)قساوت ابن ملجم وخطبه خوانی وبیعت با امام حسن مجتبی (علیه السّلام) درمنابع مختلف

مقالات انگلیسی

Shia answers: The truth about trusting in The Glorious God (Resort),  consecration and divine healing as mentioned in Quran

دانلود پی دی اف کتاب شریف کلیات مفاتیح الجنان گلزار نور

مداحی و روضه خوانی

کربلایی حمیدرضاعلیمی
کربلا کربلا کربلا – این دل تنگم عقده ها دارد
(دمام زنی)

عجب رسمیه رسم زمونه-واحد-کربلایی حمید علیمی- دانلودصوت و کلیپ

دانلودنوحه صوتی عمّه بابایم کجاست:کویتی پور+متن نوحه

روضه جانسوز حضرت رقیه(سلام الله علیها) سیّد ذاکر+ ویدئو

دانلود روضه حضرت رقیه باصدای استاد حاج مهدی سماواتی

دانلود مداحی دخترحسین(ع) باصدای کربلایی حسین عینی فرد

دانلود کلیپ یه قلب مبتلا تو این سینه ست کریمی

فاطمیّه: ای فدای اشکهایت اشک میریزم برات- حاج محمودکریمی+ دانلود کلیپ

کلیپ نوحه پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل: حاج محمود کریمی+متن نوحه+ دانلود

حب الحسین اجننی دیوونگی کار منه/ شور ترکیبی زیبای کربلایی جواد مقدم و کربلایی میثم استاد آقا+ دانلود

سایت اینترنتی گلزارنور

https://golzarenoor.ir

به این پست امتیاز دهید.
Admin

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر