گلزار نورسه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲

- گلزار نور

سخن دوست :امام حسين (ع) فرمود: پروردگارا! آن كه تو را نيافت، چه يافت و آن كه تو را يافت، چه از دست داد؟
Admin

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر